Home --> About the NRA -->Board

Board Members

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ຕຳແໜ່ງ

ບ່ອນປະຈຳການ

ທ່ານ ປອ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີ, ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ) ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານ ຄຊກລ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ
ທ່ານ ນາງ ໃບຄຳ ຄັດທິຍະ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຮອງປະທານ ຄຊກລ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮອງປະທານ ຄຊກລ ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ
ທ່ານ ພົນຈັດຕະວາ ສິງສະຫວັດ ພົມມະສັກ ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫ່ຍເສນາທິການ, ກຳມະການ ຄຊກລ ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ
ທ່ານ ອານຸພາບ ວົງໜໍ່ແກ້ວ ຫົວໜ້າກົມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກຳມະການ ຄຊກລ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ
ທ່ານ ສາດສະດາຈານ ດຣ. ຈັນພົມມາ ວົງສຳພັນ ຫົວໜ້າກົມປິ່ນປົວ, ກຳມະການ ຄຊກລ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກຳມະການ ຄຊກລ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

 

ຫົວໜ້າກົມງົບປະມານ, ກຳມະການ ຄຊກລ ກະຊວງ ການເງິນ
  ຫົວໜ້າກົມແຜນການ-ການຮ່ວມມື, ກຳມະການ ຄຊກລ ກະຊວງ ໂຍທາທການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ທ່ານ ປິ່ນປາດຖະໜາ ພັນທະມາລີ ຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ, ກຳມະການ ຄຊກລ ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ທ່ານ ພັນໂທ ວາລະຈິດ ຈຳເລີນຊືນ ກົມ 203, 502, ກຳມະການ ຄຊກລ ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
  ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ແຜນການ-ການ​ຮ່ວມ​ມື, ກຳມະການ ຄຊກລ ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
  ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ກຳມະການ ຄຊກລ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
  ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ກຳມະການ ຄຊກລ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
  ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ແຜນການ-ການ​ຮ່ວມ​ມື, ກຳມະການ ຄຊກລ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ທ່ານ ວິໄລສຸກ ເຄນນະວົງ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງ, ກຳມະການ ຄຊກລ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
  ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງພະນັກງານ, ກຳມະການ ຄຊກລ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ
  ຜູ້ຊ່ວຍຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ກຳມະການ ຄຊກລ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
  ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ກຳມະການ ຄຊກລ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
ທ່ານ ພູຂຽວ ຈັນທະສົມບູນ ກຳມະການ ຄຊກລ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ທັງເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສ ປປ ລາວ ( ຄຊກລ )