ກອງປະຊຸມຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ

Published on 2020-08-24

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ) ຈັດກອງປະຊຸມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂ ລບຕ ຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ.

ໃນວັນທີ 18 ສິງຫາ 2020, ທີ່ສູນການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ເຝິກອົບຮົມ (ຫຼັກ 5), ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງລະເບີດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຫຄຊກລ) ໂດຍສົມທົມກັບອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖານທູດ ສ. ອາເມລິກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ປີ 2020 ຂຶ້ນ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ປອ. ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ, ປະທານ ຄຊກລ; ທ່ານນາງ ລີຄາດາ ຣິກເຈິ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ດຣ ປີເຕີ້ ເຮມອນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ມີບັນດາທ່ານຮອງປະທານ ຄຊກລ, ທຸຕານຸທູດ, ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ , ອົງການປະຕິບັັດງານຕ່າງໆ ແລະ ວິຊາການ ຄຊກລ ເຂົ້າຮວ່ມ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນໄດ້ຈັດ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ, ຊຶ່ງຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃສ່ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂ ລບຕ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານການກະກຽມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ສະບັບທີ 3 ສໍາລັບປີ 2021-ໃນໄລຍະ 2030 ແລະ ໄດ້ລົງເລິກຄົ້ນຄ້ວາເປິກສາຫາລື ເພື່ອຊອກຫາວິທີທາງເຮັດໃຫ້ວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໄດ້ບັນຈຸເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍວຽກງານ ລບຕ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ ແມ່ນບໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ການກວດກູ້ ລບຕ ກໍ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

ໂອກາດ ທີ່ ທ່ານປ.ອ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ໄດ້ກ່າວມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ:  ຕໍ່ກັບບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂໃນປີຕໍ່ໄປ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປະຕິບັດຕົວເລກຄາດໝາຍແຜນການປີ, ແຜນການ 5 ປີ ແລະ ຄາດໝາຍເອັດດີຈີ 18 ໃນດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລອດຊີວິດ, ການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸແຜນການທີ່ີວາງໄວ້; ການເຝິກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລບຕ, ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ຍັງມີຄວາມຈຳກັດ.  ເນື່ອງຈາກຂາດທືນຮອນ, ພະນັກງານຍັງຈໍາກັດທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ ພ້ອມນີ້ ຍັງຂາດອຸປະກອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝມາຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ.