ກອງປະຊຸມວິຊາການສ້າງແຜນການຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ສຳລັບປີ 2021.

Published on 2020-09-29

ກອງປະຊຸມວິຊາການສ້າງແຜນການຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ສຳລັບປີ 2021. ວັນທີ 24-25 ກັນຍາ 2020, ທີ່ ລ່ອງງື່ມ ວິວ ລີສອດ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈັດໂດຍຫ້ອງການ ຄຊກລ ແລະ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ. ພະແນກ ຮສສ ແຂວງຕ່າງໆ , ຄຄກລ ແຂວງຕ່າງໆ, ອົງການປະຕິບັດງານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ໄດ້ປືກສາຫາລືໃນການສ້າງແຜນການຂອງຂະແໜງການ ລບຕ ສຳລັບປີ 2021.