ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືເພື່ອຮ່າງຍຸດທະສາດການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ2021-2025

Published on 2020-10-08

ໃນລະຫວ່າງ 21-23 ກັນຍາ 2020, ຫ້ອງການ ຄຊກລ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດ ວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ຢູ່ ສປປ ລາວ 2021-2025, ທີ່ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການ KOICA ແລະ ອົງການ UNDP ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຫຼັກ​ເປັນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຍາວ​ນານ​ໃຫ້​ແກ່​ຂະ​ແໜງ​​ການແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ລະ​ເບີດ​ບໍ່​ທັນ​ແຕກ​ທີ່​ຕົກ​ຄ້າງ​ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ.

ກອງປະຊຸມທົບທວນຍຸດທະສາດການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ ລບ​ຕ 2014-2020 ແມ່ນ​ໄດ້​ຈັດ​ຂື້ນ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທີ່​ສອງ​ຊຶ່ງ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຈັດ​ຂື້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2019. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງນີ້ແມ່ນ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ແລະ ຮັບ​ຮອງເອົາຮ່າງກອບຍຸດທະສາດ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ ລບ​ຕ ສະ​ບັບໃໝ່ ແລະ ​ໄດ້ກະກຽມແຜນການ​ຮ່າງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້ເພື່ອ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ​ຕາມ​ແຜນ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້​​ມີ​ຕາງ​ໜ້າ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ກະ​ຊວງ​ການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າ​ຮ່ວມເຊັ່ນ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຕົວແທນຈາກຂະ      ແໜງການຄົນພິການ, COPE, LDPA, LDWDC, QLA, UNDP, WE, HI ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາປະ​ຈຳ ສ​ປ​ປ ລາວ. ກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ຮັບ​ຟັງ​ການ​ສະ​ເໜີຄວາມຄິດເຫັນ​ຕ່າງໆຈາກຜູ້ລອດຊີວິດຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ​ທີ່​ຕົກ​ຄ້າງ, ໃນນັ້ນມີ​ຜູ້​ລອດ​ຊີ​ວິດໄດ້​ນຳສະເໜີ​ບັນ​ຫາສິ່ງທ້າທາຍ​ຂອງການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດຕໍ່ກອງປະຊຸມ ແລະ ໄດ້​ພ້ອມ​ກັນ​ນຳ​ສະ​ເໜີບັນ​ຫາ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອປັບປຸງແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ ລບ​ຕ.

ກອງປະຊຸມປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ສາ​ມາດ​ຕີ​ລາ​ຄາໄດ້​ວ່າ ແມ່ນ​ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ​ຕາມ​ແຜນ​ການ ​ແລະ ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທີ່​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໄວ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຄງ​ຮ່າງ​ຂອງຍຸດ​ທະ​ສາດ, ແຜນການ​ຮ່າງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້ເພື່ອ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ​ຕາມ​ແຜນການ, ບາດ​ກ້າວຕໍ່ ໄປແມ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ລວບ​ລວມ​ບັນ​ດາ​ເອ​ກະ​ສານ​, ນິ​ຕິ​ກຳອື່ນໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາ​ະ​ຮ້າຍ​ຈາກລະ​ເບີດ​ບໍ່ ​ທັ​ນ​ແຕກ​ທີ່​ຕົກ​ຄ້າງ​ເພື່ອ​ມາ​ຄົ້ນ​ຄວ້າບັນ​ດາ​ເນື້ອ​ໃນ​ເພື່ອ​ປະ​ກອບ​ເຂົ້າ​ໃນ​ເປົ້າ​ໝາຍ ແລະ ກອບ​ຂອງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້.

ນອກ​ຈາກ​ນີ້ ອົງການ KOICA ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້​ການສະໜັບສະໜູນຂະແໜງການແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ລະ​ເບີດ​ບໍ່​ທັນ​ແຕກ​ທີ່​ຕົກ​ຄ້າງ​ຢູ່ ສປປ ລາວ, ໂດຍຜ່ານ ຫ້ອງ​ການ ຄຊກລ ເພື່ອ​ໃຫ້​ການສະໜັບສະໜູນຜູ້ລອດຊີວິດຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ​ຊຶ່ງ​ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ​ແຕ່ປີ 2019 ​ຫາ​ປີ 2022.