ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2020. ທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ ໄດ້ພົບປະກັບ ທ່ານນາງ ຈອງຮີ ອີມ, ປະທານອົງການກອຍກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

Published on 2020-10-08

ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2020. ທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ ໄດ້ພົບປະກັບ ທ່ານນາງ ຈອງຮີ ອີມ, ປະທານອົງການກອຍກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ທີ່ຫ້ອງການກອຍກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນການແນະນຳໂຕ ແລະ ປືກສາຫາລືບັນຫາພື້ນຖານເພື່ອສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ.