ການຢ້ຽມຢາມສະໜາມສຳຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ຢູ່ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ

Published on 2020-10-18

ວັນທີ 15 ຕຸລາ 2020, ນໍາໂດຍ ທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ) ຮ່ວມກັບອົງການກອຍກາປະຈໍາລາວນໍາໂດຍ ທ່ານ ຊັງ ຈຸນຄິມ ຮອງຫົວໜ້າອົງການກອຍກາ ແລະ ທ່ານ ນາງ ແຄັດເທີລິນ ພວງ ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (ສປຊ) ປະຈໍາ ສປປລາວ ໄດ້ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກງານກູ້ກວດລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງໃຫ້ການຕ້ອນຮັບໂດຍ ທ່ານ ບຸນເຮືອງ ສຸລິໄຊ ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງຊຽງຂວາງພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ບຸນເຮືອງ ສຸລິໄຊ ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ລາຍງານສະພາບລວມກ່ຽວກັບວຽກງານການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ.

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ພົບປະແລ້ວທິມງານຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສະໜາມສຳຫຼວດດ້ານວິຊາການຢູ່ບ້ານຄັງໄຂ ເມືອງແປກ ດ້ ໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນທິມງານຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກລູກລະເບີດຢູ່ບ້ານນາດີ ເມືອງແປກອີກດ້ວຍ.