ກອງປະຊຸມປະຖົມນິເທດກ່ຽວກັບໂຄງການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

Published on 2021-02-08

ກອງປະຊຸມປະຖົມນິເທດກ່ຽວກັບໂຄງການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ 2021 ທີ່ໂຮງແຮມອານຸລັກແຄນລາວ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ. ອາເມລິກາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

        ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຖົມນິເທດ,​ ທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຂື້ນປະກອບຄວາມເຫັນ ໂດຍຍົກໃຫ້ເຫັນ ຜົນກະທົບ ແລະ ອຸປະສັກ ຈາກລະເບີດຕົກຄ້າງແຕ່ປາງສົງຄາມ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ ແລະ ການສໍາຫຼວດ-ກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.  ພ້ອມນີ້, ຍັງໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວໂດຍສະເພາະຢູ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ທີ່ເປັນການປະກອບສ່ວນຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເລກທີ 18 ວ່າດ້ວຍການດໍາລົງຊີວິດທີ່ປອດໄພ ຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.

        ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ໃນບົດຄວາມເຫັນຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ,​ ການກໍານົດແຜນການລະອຽດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການມີປະສິດທິຜົນສູງ.

        ໂຄງການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ໄດ້ມີໄລຍະເວລາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ 2021, ມູນຄ່າ 6.534.333 ໂດລາສະຫະລັດ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສອງກິດຈະກໍາ ຫຼັກຄືວຽກງານການກວດກູ້ ແລະ ທຳລາຍ ລບຕ ແລະ ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໄພ ຈາກ ລບຕ.

        ໃນວັນດຽວກັນ, ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ເຊິ່ງເປັນປະທານໂດຍ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາເມືອງທີ່ໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງ.