ກອງປະຊຸມທາງໄກຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ

Published on 2021-07-01

ໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2021, ຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ຫຄຊກລ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ປີ 2021 ຂື້ນ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຮອງປະທານ ຜູ້ປະຈຳການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີບັນດາທ່ານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງສູນກາງ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຂັ້ນແຂວງ ຈໍານວນໜື່ງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຈັດ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ເຊີ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງ ການລາຍງານຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກຈຸດສຸມ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ໂດຍສຸມໃສ່ປັບປຸງວຽກງານຂອດປະສານງານ, ປັບປຸງພາລະບົດບາດ ຂອງ ຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ສະບັບທີ 2, ຜັນຂະຫຍາຍຕົວເລກຄາດໝາຍຂອງ ຂະແໜງ ການຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 12/ສພຊ, ລົງວັນທີ 04 ພະຈິກ 2021 ແລະ ແຜນການແບ່ງຕົວເລກຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງ ຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ສໍາລັບປີ 2021. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ຕໍ່ວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ອຸບັດຕິເຫດລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງ ແລະ ການກວດກູ້ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ສາມາດປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ດິນ ທີ່ປອດໄພໄດ້ທັງໝົດ 1.521 ເຮັກຕາ, ໃນນີ້ເນື້ອທີ່ດິນກະສິກຳ 1.481 ເຮັກຕາ, ສາມາດທຳລາຍລະເບີດໄດ້ທັງໝົດ 26.862 ໜວ່ຍ ໃນນີ້ມີລະເບີດລູກຫວ່ານ 22.069 ໜວ່ຍ ແລະ ໄດ້ໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສຽ່ງຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງໄດ້ ຈໍານວນ 235 ບ້ານ.