ກອງປະຊຸມທາງໄກຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

Published on 2021-07-06

ໃນວັນທີ 23 ມີຖຸນາ 2021, ຫ້ອງການ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຍູ່ ສປປ ລາວ (ຫຄຊກລ) ໂດຍສົມທົບກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການພັດທະນາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດ ທີ 18 ຂຶ້ນ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຮອງປະທານ ຜູ້ປະຈໍາການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານນາງ ແຄັດທາລິນ ເຟືອງ ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີບັນດາທ່ານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຕາງໜ້າປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງສູນກາງ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ, ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມ.

          ກອງປະຊຸມໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການພັດທະນາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດ ທີ 18 ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຂອງ ຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2021. ສໍາລັບວຽກຈຸດສຸມທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ໂດຍສຸມໃສ່ ກະກຽມເອກະສານໂຄງການຮ່ວມມືສະບັບໃໝ່ ໄລຍະປີ 2022-2026, ປະເມີນ ແລະ ສ້າງ (ຮ່າງ) ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະປີ 2021-2030 ແລະ ສ້າງ (ຮ່າງ) ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂ ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກອງປະຊຸມກໍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາທີ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍຂອງວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຈໍານວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນປີ 2020 ແລະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021.