ສະຫະລັດອາເມລິກາສືບຕໍ່ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ສປປລາວ

Published on 2021-03-02

ໃນວັນທີ21ມັງກອນນີ້,ລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ(MOU)ຢ່າງເປັນທາງການໃນລາຄາ4,960,790ໂດລາສະຫະລັດກັບລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຜ່ານບໍລິສັດTetraTech.ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະດຳເນີນໄປຈົນເຖິງວັນທີ31ເດືອນກັນຍາປີ2024.ຜ່ານໂຄງການນີ້ສະຫະລັດອາເມລິກາຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນການດຳເນີນງານເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ສປປລາວ.ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍທັງສອງໂຄງການລະເບີດບໍ່ທັນແຕກແຫ່ງຊາດ(UXOLao)ແລະອົງການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດສຳລັບຂະແໜງເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກໃນສປປລາວ(NRA).

ທ່ານຈອມມະນີເພັງທອງສະຫວາດ,ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຫ້ອງການຄຄຊພ້ອມດ້ວຍທ່ານMichaelRaine,ຜູ້ຈັດການໂຄງການTetraTech/ຫົວໜ້າTaskOrderໄດ້ເຊັນMOU.ພ້ອມນີ້,ໃນການເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານນາງRenaBitter,ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈຳສປປລາວ,ທ່ານດຣKhamphengSaysompheng,ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ,ປະທານອົງການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ,ທ່ານບຸນປະເສີດສົມວິຈິດ,ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການແຫ່ງຊາດຂອງUXOLao,ພ້ອມທັງຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງອື່ນໆ.

ທ່ານດຣKhamphengໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າເນື້ອທີ່ດິນສາມາດນຳໃຊ້ສຳລັບກະສິກຳ,ອຸດສາຫະກຳ,ການທ່ອງທ່ຽວແລະການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍັງມີມົນລະພິດຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າຕ້ອງການງົບປະມານເພີ່ມເຕີມໃນການເກັບກູ້ເນື້ອທີ່10,000ເຮັກຕາໃນປີ2020.ທ່ານກ່າວເນັ້ນວ່າຫ້ອງການຄຄຊຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອເກັບກຳແລະລາຍງານຂໍ້ມູນຂອງການສະໜອງທຶນຈາກພາຍນອກໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການເກັບກູ້ລະເບີດ.ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງການນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານວິຊາການແລະການສະໜັບສະໜູນແກ່UXOLao,ໂດຍມີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການສະເພາະໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນງານ,ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ການຂົນສົ່ງແລະໜ່ວຍງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ,ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜູນສູນຝຶກອົບຮົມUXOLao.ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ,ໂຄງການຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການດຳເນີນງານຂອງຄຄຊແລະສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໂດຍລວມຂອງລາວໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບໃນໄລຍະຍາວຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນສປປລາວແລະອີກບາດກ້າວໜຶ່ງເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍSDGsໃນປີ2030.