ວຽກ ງານ ເກັບ ກູ້ ລະ ເບີດ ບໍ່ ທັນ ແຕກ ແມ່ນ ເປັນ ບູ ລິ ມະ ສິດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ແຜນ ພັດ ທະ ນາ - ເສດ ຖະ ກິດ ຂອງ ແຂວງ ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ການ ຈັດ ຕິ ວຽກ ຕິ ບັດ ຕິ ບັດ ໃນ ກອງ ປະ ຊຸມ ວຽກ ງານ ແຮງ ງານ ແລະ ສະ ຫວັດ ດີ ການ ສັງ ຄົມ ປະ ຈໍາ ປີ 2020 ແຂວງ ເຊິ່ງ ດໍາ ເນີນ ເປັນ ເວ ລາ 02 ວັນ, ແຕ່ ວັນ ທີ 25-26 ກຸມ ພາ 2021 ພາຍ ໃຕ້ ການ ເປັນ ປະ ທານ ຂອງ ທ່ານ ອຸ ດົມ ສັກ ດີ ວີ ໄຊ ຫົວ ຫນ້າ ພະ ແນກ ແຮງ ງານ ແລະ ສະ ຫວັດ ດີ ການ ສັງ ຄົມ, ໃນ ບົດ ສະ ຫຼຸບ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ໄດ້ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ຜົນ ສໍາ ເລັດ ຫຼາຍ ດ້ານ ຂອງ ວຽກ ງານ ...

Read moreກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແກ້ໄຂລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ດໍາເນີນໃນລະຫວ່າ...

Read moreກອງປະຊຸມປະຖົມນິເທດກ່ຽວກັບໂຄງການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ 2021 ທີ່ໂຮງແຮມອານຸ...

Read moreພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຕາງໜ້າໂດຍ ຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແ...

Read moreກອງປະຊຸມວິຊາການເພື່ອປະເມີນແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ “ເສັ້ນທາງກ້າວສູ...

Read moreວັນທີ 15 ຕຸລາ 2020, ນໍາໂດຍ ທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທ...

Read moreໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13-14 ຕຸລາ 2020 ນີ້, ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງໃນລາວ, ນຳໂດຍ ທ່ານ ໂຈມແຍງ ...

Read moreໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2020. ທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ ໄດ້ພົບປະກັບ ທ່ານນາງ ຈອງຮີ ອີມ, ປະທານອົງການກອຍກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ທີ່ຫ້...

Read moreໃນລະຫວ່າງ 21-23 ກັນຍາ 2020, ຫ້ອງການ ຄຊກລ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດ ວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ...

Read moreກອງປະຊຸມວິຊາການສ້າງແຜນການຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ສຳລັບປີ 2021. ວັນທີ 24-25 ກັນຍາ 2020, ທີ່ ລ່ອງງື່ມ ວິວ ...

Read moreກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ. ວັນທີ 9 ກັນຍາ 2020, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໃຫ້...

Read moreຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ) ຈັດກອງປະຊຸມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແ...

Read moreກອງປະຊຸມ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ການປະສານງານວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ວັນທີ 10-11 ສິງຫາ 2020 ທີ່ ໂຮງແຮມ ເພັ...

Read moreພິທີຖະແຫຼງຂ່າວ ວັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ ຄົບຮອບ 10 ປີ ( 1 ສິງຫາ 2010 – 1 ສິງຫາ 2020)

...

Read moreຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ນຳໂດຍ ທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ...

Read moreລັດຖະບານອັງກິດໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອມູນຄ່າ 36 ຕື້ກີບ (4,274,709 ໂດລາສະຫະລັດ) ສຳ ລັບການເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ (UXO) ແລະການພັດທະນາຂີດຄວາ...

Read moreພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການສົນທະນາລະຫວ່າງອົງການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ສຳ ລັບຂະ ແໜງ ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນສປປລາວ (ຄຄຊ) ພາຍໃຕ້ກະຊວງແຮງງາ...

Read moreໃນວັນທີ21ມັງກອນນີ້,ລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ(MOU)ຢ່າງເປັນທາງການໃນລາຄາ4,960,790ໂດລາສະຫະລັດກັບລັດຖະບານສະຫ...

Read more