ຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ຫຄຊກລ) ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ສື່ມວນຊົນໄດ້ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ ແຂວງຊຽງຂວາງຢ່າງເປັນທາງການໃນ ວັນທີ 31 ມີນາ - 1 ເມສາ 2021. ຈຸດປະສົງຂອງການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວແມ່ນຢາກໃຫ້ປະເທດຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈສະພາບບັນຫາການຕົກຄ້າງຂອງລະເບີດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແນໃສ່ເປັນການລະດົມຂົນຂວາຍທຶນໃໝ່ຈາກບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງໆ ເຂົ້າໃນວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ...

Read more

Published on 2021-03-11
...

Read more

Published on 2021-03-05
...

Read moreວຽກ ງານ ເກັບ ກູ້ ລະ ເບີດ ບໍ່ ທັນ ແຕກ ແມ່ນ ເປັນ ບູ ລິ ມະ ສິດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ແຜນ ພັດ ທະ ນາ - ເສດ ຖະ ກິດ ຂອງ ແຂວງ ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ການ ຈັດ ຕິ ວ...

Read moreກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແກ້ໄຂລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ດໍາເນີນໃນລະຫວ່າ...

Read moreກອງປະຊຸມປະຖົມນິເທດກ່ຽວກັບໂຄງການສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢູ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 8 ກຸມພາ 2021 ທີ່ໂຮງແຮມອານຸ...

Read moreພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຕາງໜ້າໂດຍ ຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແ...

Read moreກອງປະຊຸມວິຊາການເພື່ອປະເມີນແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ “ເສັ້ນທາງກ້າວສູ...

Read moreວັນທີ 15 ຕຸລາ 2020, ນໍາໂດຍ ທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທ...

Read moreໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13-14 ຕຸລາ 2020 ນີ້, ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງໃນລາວ, ນຳໂດຍ ທ່ານ ໂຈມແຍງ ...

Read moreໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2020. ທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ ໄດ້ພົບປະກັບ ທ່ານນາງ ຈອງຮີ ອີມ, ປະທານອົງການກອຍກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ທີ່ຫ້...

Read moreໃນລະຫວ່າງ 21-23 ກັນຍາ 2020, ຫ້ອງການ ຄຊກລ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດ ວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ...

Read moreກອງປະຊຸມວິຊາການສ້າງແຜນການຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ສຳລັບປີ 2021. ວັນທີ 24-25 ກັນຍາ 2020, ທີ່ ລ່ອງງື່ມ ວິວ ...

Read moreກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ. ວັນທີ 9 ກັນຍາ 2020, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໃຫ້...

Read moreຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ) ຈັດກອງປະຊຸມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແ...

Read moreກອງປະຊຸມ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ການປະສານງານວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ວັນທີ 10-11 ສິງຫາ 2020 ທີ່ ໂຮງແຮມ ເພັ...

Read moreພິທີຖະແຫຼງຂ່າວ ວັນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ ຄົບຮອບ 10 ປີ ( 1 ສິງຫາ 2010 – 1 ສິງຫາ 2020)

...

Read moreຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ນຳໂດຍ ທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ...

Read moreລັດຖະບານອັງກິດໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອມູນຄ່າ 36 ຕື້ກີບ (4,274,709 ໂດລາສະຫະລັດ) ສຳ ລັບການເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ (UXO) ແລະການພັດທະນາຂີດຄວາ...

Read moreພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການສົນທະນາລະຫວ່າງອົງການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ສຳ ລັບຂະ ແໜງ ເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນສປປລາວ (ຄຄຊ) ພາຍໃຕ້ກະຊວງແຮງງາ...

Read moreໃນວັນທີ21ມັງກອນນີ້,ລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ(MOU)ຢ່າງເປັນທາງການໃນລາຄາ4,960,790ໂດລາສະຫະລັດກັບລັດຖະບານສະຫ...

Read more