ກອງປະຊຸມສາກົນຄັ້ງທີ 23 ຂອງຜູ້ ອຳ ນວຍການແຫ່ງຊາດດ້ານການປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບລະເບີດຝັງດິນ ແລະ ທີ່ປຶກສາສະຫະປະຊາຊາດ (NDM-UN23)

Published on 2020-08-04

ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ນຳໂດຍ ທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ບຸນພະມິດ ໂສມວິຈິດ ອຳນວຍການໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິຊາການຈຳນວນໜື່ງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງຫົວໜ້າອົງການເກັບກູ້ລະເບີດສາກົນ ຫົວໜ້າຊ່ຽວຊານ ສປຊ ຄັ້ງທີ 23 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມປີ່ນອ້ອມອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຳນັກງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳນະຄອນເຊີແນວ, ປະເທດສະວິດສະແລນ ແຕ່ວັນທີ 11-14 ກຸມພາ 2020 ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາປະເທດທີ່ເປັນພາຄີສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ, ພາຄີຂອງສົນທິສັນວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດຝັງດີນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດປະມານ 630 ທ່ານ.

          ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ດຳເນີດໄປພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “ການເກັບກູ້ລະເບີດເພື່ອປະຊາຊົນ ແລະ ໂລກ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ການປະຕິບັດງານ” ທີ່ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ທົ່ວໂລກທີ່ມີລະເບີດຕົກຄ້າງພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການແກ້ໄຂລະເບີດຂອງຕົນຢູ່ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປືກສາຫາລື ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບການເຊື່ມໂຍງບົດບາດຍິງຊາຍເຂົ້າໃນວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດ, ການຈັດຕັ້ງວຽກງານການເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານສະພາບແວດລ້ອມ, ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ລະເບີດປະດິດ, ການປ່ຽນຈາກສະໜາມລະເບີດມາເປັນສະໜາມຫຼີ້ນຂອງໂຮງຮຽນ, ວິທີການໂຄສະນາຜົນຮ້າຍຈາກ ລບຕ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ການຮ່ວມມືຂອງສູນສາກົນສຳລັບເກັບກູ້ລະເບີດເພື່ອມະນຸດສະທຳ (GICHD) ແລະ ການຮ່ວມມືປະເທດໃຕ້-ໃຕ້.

          ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນີ້, ຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກອບຄວາມຄິດເຫັນໂດຍຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວໂດຍຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 18 ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ “ເສັ້ນທາງຄວາມປອດໄພ II”. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ພົບປະສອງຝ່າຍກັບບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທືນທີ່ສະໜັບສະໜູນວຽກງານເກັບກູ້ລະເບີດຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ອັງກິດ, ນ໋ອກແວ, ມູນນິທິໂລກປາສະຈາກລະເບີດຝັງດິນ ແລະ ອົງການຈັ້ງຕັ້ງສາກົນເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານທືນຮອນ ແລະ ວິຊາການເຂົ້າໃນວຽກງານການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ສປປ ລາວ.