ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຕາງໜ້າໂດຍ ຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

Published on 2020-12-26

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຕາງໜ້າໂດຍ ຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໂດຍມີ ທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ ແລະ ທ່ານ ໄຊມ່ອນ ເຣ, ຮັກສາການ ຫົວໜ້າອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ຍັງໄດ້ຮັບກຽດເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອເປັນສັກຂີພະຍານໂດຍ ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ພະນະທ່ານ ຈອນ ເພຍສອນ, ເອກອັກຄະລາດຊະທູດ ແຫ່ງລາຊະອານາຈັກອັງກິດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ.

ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ໄດ້ຮັບທຶນສືບຕໍ່ ລວມມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ $1.800.000 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ ຈາກ ລັດຖະບານອັງກິດ, ແລະ ທຶນສືບຕໍ່ລວມມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ $500.000 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນ ຈາກ ລັດຖະບານນອກແວ. ຕໍ່ທຶນຂອງລັດຖະບານ ອັງກິດ, ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ ການສຳຫຼວດ-ກວດກູ້ ແລະ ວຽກງານການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຢູ່ໃນ 3 ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ ຄື: ເມືອງບົວລະພາ, ເມືອງຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງມະຫາໄຊ. ສ່ວນທຶນຂອງລັດຖະບານ ນອກແວ, ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ ການສຳຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ຢູ່ໃນ 12 ບ້ານເປົ້າໝາຍ ໃນເຂດພັດທະນາຈຸດສຸມ ລັງຄັງ ເມືອງ ບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ.

ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງຄົງເປັນປັດໃຈຫຼັກ ທີ່ສ້າງໄພຄຸກຄາມດ້ານມະນຸດສະທຳ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບັນດາຊຸມຊົນ ທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ມີລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍ່ຄືການຫຼຸດຜ່ອນ ຈຳນວນອຸປະຕິເຫດຈາກ ລບຕ ສ້າງພື້ນທີ່ດິນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ພ້ອມທັງເປັນການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.