ກອງປະຊຸມທາງໄກຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ປີ 2021

Published on 2021-06-30

ໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2021, ຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ຫຄຊກລ) ໂດຍສົມທົບກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ປີ 2021 ຂື້ນ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ກຽດເປັນ ປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຮອງປະທານ ຜູ້ປະຈຳການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ນາງ ແຄັດທາລິນ ເຟືອງ ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ໄບຼອັນ ຈຸງວິວັດທະນະພົນ ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກການເມືອງ-ເສດຖະກິດ ສະຖານທູດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປະ​ຈຳ ສປປ ​ລາວ. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີບັນດາຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ທູຕານຸທູດ, ຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງສູນກາງ, ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປະຕິບັດງານຕ່າງໆ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ອີງຕາມພາລະບົດບາດ ຂອງ ກອງປະຊຸມຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ແມ່ນຈັດ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ, ຊຶ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2021. ເຊີ່ງວຽກຈຸດສຸມທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ ສ້າງ (ຮ່າງ) ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ, ປະເມີນ ແລະ ສ້າງ (ຮ່າງ) ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄລຍະປີ 2021-2030, ປັບປຸງຂອດປະສານງານ ໂດຍ ການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບບັນດາ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ອົງການປະຕິບັດງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກ ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ. ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຂອງຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ສາມາດປົດປ່ອຍເນື້ອທີ່ດິນ ທີ່ປອດໄພໄດ້ທັງໝົດ 1.521 ເຮັກຕາ, ໃນນີ້ເນື້ອທີ່ດິນກະສິກຳ 1.481 ເຮັກຕາ, ສາມາດທຳລາຍລະເບີດໄດ້ທັງໝົດ 26.862 ໜວ່ຍ, ລູກຫວ່ານ 22.069 ໜວ່ຍ ແລະ ວຽການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໄດ້ 235 ບ້ານ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ ກໍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາທີ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລອດຊີວິດຈາກອຸປັດຕິເຫດລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ການສຳຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຮອງປະທານ ຜູ້ປະຈຳການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄຳເຫັນຊີ້ນຳ ຕໍ່ກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້: 

  1. ໃຫ້ສືບຕໍ່ເອົາໃສ່ປະສານງານ ແລະ ພົວພັນກັບ ກະຊວງ, ຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງໃນການປະເມີນ ແລະ ສ້າງ (ຮ່າງ) ແຜນຍຸດທະສາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ “ເສັ້ນທາງຄວາມປອດໄພ III” ໄລຍະປີ 2021-2030 ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 2030 ແລະ ແທດເໝາະກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕົວຈິງ;
  2. ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມລະເບີດລູກຫວ່ານ, ສືບຕໍ່ສ້າງ (ຮ່າງ) ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ, ແຜນປະຕິບັດງານການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ຮ່າງແຜນປະຕິບັດງານການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ສໍາລັບປີ 2021-2025;
  3. ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຕົວເລກຄາດໝາຍ ແລະ ກິດຈະກໍາ ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2021 ໃຫ້ສໍາເລັດ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແກ້ໄຂ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຂອງອົງການປະຕິບັດງານ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ;
  4. ປັບປຸງກົນໄກການພົວພັນປະສານງານ ລະຫວ່າງ ສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ອົງການປະຕິບັດງານ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແກ່ກອງກວດກູ້ລະເບີດ ເພື່ອມະນຸດສະທໍາ 58 ກອງທັບ ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຊຸກຍູ້ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຢູ່ 9 ແຂວງ ໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແຫ່ງຊາດ;
  5. ເອົາໃຈໃສ່ກໍານົດແຜນບູລິມະສິດ ວຽກງານສໍາຫຼວດ ແລະ ກວດກູ້ ລບຕ ເພື່ອເປັນພື້ນ ຖານໃນການກໍານົດວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຂອງເມືອງ ແລະ ແຂວງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ.